top of page
e1d41fee15cd42a849509475fd3332b9_view_article_new-7.jpg

~Zoran Hercigonja~

-OSNOVNI PODACI-

 

Zoran Hercigonja, rođen je 13.04.1990. godine u Varaždinu. Likovnim stvaralaštvom, bavi se od svoje sedme godine života. Samouk je slikar koji je vještine i talent oblikovao eksperimentirajući tehnikama i oblicima. Radi projekcije u suhom pastelu i kredi. Bavi se apstraktnom umjetnošću u akrilu, ulju i lakovima za metal. Posljednjih godina intenzivno radi u lakovima za metal. Autor je  radova u suhom pastelu i isto toliko radova u akrilu, ulju i lakovima za metal.

 

 

  -EDUKACIJA I STVARALAŠTVO-

 

 

Od formalne naobrazbe 2011. godine, polazio je tečaj klasičnog crtanja u sklopu edukacijskog centra Galerije Klarić Varaždin u ulici S.S. Kranjčevića 1. gdje je ujedno i održao skupnu izložbu radova. Izložbu kao i edukaciju je predvodio akademski slikar Živko Skuhala, prof. Izložba radova, bila je grupna izložba polaznika klasične škole crtanja i slikanja. Izloženi radovi su bili u tehnikama, olovke, ugljena i akrila. Akademski slikar Živko Skuhala, prof. usmjerio ga je u daljnjem stvaralaštvu i likovnom izražavanju. 

 

Od ostale likovne naobrazbe, odslušao je i uspješno položio kolegij "Interdisciplinarni pristup vizualnoj i medijskoj kulturi" [3 ECTS] 2013. godine predavačice izv. prof. mr. art. Kristine Horvat-Blažinović, koja je pregledala njegove likovne radove i pozitivnim kritikama te sugestijama, usmjerila ga u daljnjem stvaralaštvu.Završio je Online školu slikanja akademskog slikara Jadranka Ferka 2017. godine. Od 2017. do 2019. godine djeluje kao aktivan član likovne udruge "Kula Kneginec" u sklopu likovnih kolonija i zajedničkih izložbi likovne udruge. Iste godine (2017.), poznata varaždinska akademska slikarica i grafičarka Iva Šarić, pregledala je njegove radove te ga usmjerila u smjeru stvaralaštva apstraktnog ekspresionizma.

 

Od 2017. godine izlaže svoje radove na online galeriji  Ludvig dizajn

Od 2017. godine izlaže svoje radove na FIOKA - slobodni umetnički prostor.

Od 2017. do 2019. član likovne udruge "Kula Kneginec".

Od 2023. godine član International artist gallery

Kontakt: zoran.hercigonja@gmail.com

monografija.JPG

POČASNO PRIZNANJE

335909495_1652968218474128_1229862733612102785_n-compressed.jpg
bottom of page